Kantonrechter Nijmegen 27-09-2002 (Hofkes), JAR 2002, 251


Bedrijfsongeval. Beroepsziekte (RSI). Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 251.

De werkneemster is op 16 december 1998 bij de werkgever, een bank, in dienst getreden als medewerkster betalingsverkeer. Vóór haar indiensttreding heeft zij drie maanden als uitzendkracht voor de werkgever gewerkt. In de periode van september tot en met december 1998 heeft de werkneemster gewerkt in een tijdelijke behuizing van de werkgever. In januari 1999 is zij verhuisd naar een nieuw pand. Daar heeft zij meubilair gekregen dat volledig verstelbaar was. De werkneemster gebruikte bij bijna al haar werkzaamheden een beeldscherm. Op 19 maart 1999 heeft de werkneemster zich ziek gemeld. Op 21 april 1999 heeft de Arbo-dienst haar werkplek onderzocht. De Arbo-dienst heeft geconcludeerd dat het bureau niet optimaal was ingesteld en dat de stoel te laag stond. Verder zou de werkneemster in een stressvolle functie werken, zou zij haar taken nauwelijks zelf kunnen indelen en/of zelfstandig sturen en zouden haar werkzaamheden te weinig worden onderbroken door andere werkzaamheden en/of korte pauzes. In maart 2000 is aan de werkneemster een volledige WAO-uitkering toegekend. Diverse behandelend artsen en de verzekeringsarts hebben geconstateerd dat de werkneemster diverse klachten heeft aan haar armen en polsen. Daadwerkelijke afwijkingen zijn echter niet gevonden. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk wegens RSI-klachten. De kantonrechter acht het, gelet op de stelling van de werkneemster dat zij sinds 19 maart 1999 pijnklachten heeft in haar armen en polsen doordat zij vanaf september 1998 veelvuldig achter een computer heeft gewerkt en gezien de door haar overgelegde medische stukken, voldoende aannemelijk dat de werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. De rechter passeert de stelling van de werkgever dat de medische klachten van de werkneemster niet medisch objectiveerbaar zijn. De omstandigheid dat geen objectiveerbare afwijkingen zijn te constateren, betekent niet dat er geen sprake kan zijn van medische beperkingen en dus van schade. De werkgever is aansprakelijk voor de schade tenzij hij bewijst zijn zorgplicht te zijn nagekomen. De werkgever wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld.

Verder lezen
Terug naar overzicht