Kantonrechter Roermond 11-05-2001 (Brouns), JAR 2001, 122


Vakantie. CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 122.

Een werkgever heeft wegens bedrijfseconomische redenen eind maart 2001 aan de OR het voorstel voorgelegd om een collectieve vakantie te plannen in de maand mei. De OR heeft hiermee ingestemd. De CAO bepaalt dat in geval een werkgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk wil sluiten, hij hierover overleg moet plegen met de werknemersorganisaties. De werkgever heeft echter geen contact gehad met de FNV, afgezien van een niet doorgekomen telefoontje. De FNV heeft naar de directeur van de werkgever gebeld, maar ook dat heeft niets opgeleverd. FNV vordert nu in rechte bij wege van voorlopige voorziening dat de werkgever verplicht wordt om werkwillige werknemers tot het werk toe te laten in de geplande vakantie, dit onder verwijzing naar de CAO waarin is vermeld dat een werkgever alleen vóór 1 januari van enig jaar een vakantie kan vaststellen. De werkgever stelt dat deze bepaling enkel geldt voor bedrijven waar geen OR is. De kantonrechter constateert dat er sprake is van een gedeeltelijke sluiting van het bedrijf van de werkgever in de maand mei. Derhalve had de werkgever met de FNV moeten overleggen. Een enkel onbeantwoord telefoontje is niet genoeg. De FNV heeft van haar kant echter ook te weinig moeite gedaan. Daarom verbindt de kantonrechter geen consequenties aan de gedragingen van partijen in dit opzicht. Ten aanzien van de vakantie overweegt de rechter dat uit de tekst van de CAO volgt dat elke werkgever, ongeacht of in zijn onderneming al dan niet een OR is ingesteld, een collectieve vakantie vóór 1 januari moet vaststellen. Werknemers moeten immers de gelegenheid krijgen om zich tijdig op de invulling van verplicht op te nemen vakantiedagen te bezinnen en daartoe zonodig voorbereidingen te treffen. De werkgever heeft derhalve de CAO geschonden, welke schending niet wordt geheeld door de instemming van de OR. Deze kan immers niet een CAO opzij schuiven. De werkgever kan zijn werknemers daarom niet verplichten in mei vakantie op te nemen en de vordering wordt toegewezen

Verder lezen
Terug naar overzicht