Kantonrechter Roermond 19-12-2003 (Pluymaekers), JAR 2004, 37


Ontbinding gewichtige redenen. Anciënniteitsbeginsel. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2004, 37.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkneemster, 32 jaar oud en in dienst sinds 15 april 2001 als cliëntadviseur tegen een salaris van € 2.305,55 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en 13e maand. De werkneemster is voor haar dienstverband vanaf 1992 in dienst geweest bij verschillende andere vestigingen van de werkgever. De werkgever stelt dat incidenten en irritaties vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst, alsmede het feit dat de werkneemster niet in staat bleek haar gedrag te verbeteren, reden zijn geweest om haar in december 2001 te vragen om uit te kijken naar een andere functie. In 2002 ging het beter met de werkneemster, waarop is besloten haar nog een kans te geven. In 2003 zijn echter weer irritaties ontstaan. De werkgever verzoekt daarom thans ontbinding. De werkneemster stelt dat zij door privé-problemen enige tijd minder heeft gefunctioneerd. De werkgever heeft echter nimmer aangegeven dat zij geen tweede kans zou krijgen. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsverhouding tussen partijen dermate verstoord is dat ontbinding noodzakelijk is. Aan de werkneemster komt daarbij een zekere vergoeding toe, nu niet met zekerheid valt aan te geven wie van partijen in overwegende mate is te verwijten dat het tot een ontbinding is gekomen. Wel is duidelijk dat in februari 2003 is gesproken over ontslag per 1 augustus 2003 en dat toen is afgesproken dat het dienstverband na die tijd, als de werkneemster dan geen ander werk zou hebben gevonden, niet zou worden voortgezet. De kantonrechter acht daarom toepassing van een correctiefactor 0,5 billijk. Wat betreft de factor A is er geen reden om rekening te houden met dienstjaren bij andere vestigingen binnen de organisatie, aangezien er steeds sprake is van zelfstandig opererende vestigingen. Het Addendum Sociaal Statuut van de werkgever maakt dit niet anders. De vergoeding zal aldus worden vastgesteld op € 4.023,18 bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht