Kantonrechter Rotterdam 10-04-2000 (Koster), JAR 2000, 109


Ontbinding gewichtige redenen (internetten). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 109.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een sales manager (drie jaar in dienst, salaris NLG 7.660,27 bruto per vier weken) omdat de werknemer ondanks eerdere waarschuwingen zowel onder als buiten werktijd met een door zijn werkgever verstrekte laptop via het bedrijfsnetwerk contact heeft gezocht met pornografische internetsites. De werknemer betwist de hem gemaakte verwijten. De kantonrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de werknemer zeer regelmatig zowel in als buiten werktijd via de aan hem ter beschikking gestelde apparatuur illegale porno websites heeft bezocht. Dat anderen van zijn apparatuur gebruik hebben gemaakt, komt de kantonrechter niet aannemelijk voor. De kantonrechter is met de werknemer van oordeel dat het gebruikmaken van die apparatuur buiten werktijd, in beginsel geen grond oplevert voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Gelet op de gegeven waarschuwingen en de overgelegde stukken waaruit blijkt dat de bedoelde internetsites vaak onder werktijd zijn bezocht, heeft de werkgever voldoende aannemelijk gemaakt dat door dit gedrag de arbeidsverhouding ernstig verstoord is. Omdat de werknemer hiertoe zelf de aanleiding is geweest, ontbindt de kantonrechter zonder vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht