Kantonrechter Rotterdam 14-02-2002 (Verwoerd), JAR 2002, 78


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=0). Schorsing.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 78.

De werknemer, ten tijde van de uitspraak 30 jaar, is sinds 1 september 1994 bij de werkgever in dienst als balletdanser tegen een salaris van € 2.749,45 bruto per maand. De werkgever is een balletgezelschap met 28 dansers en twee vaste choreografen. In oktober 1999 en in augustus 2000 hebben zich in totaal drie incidenten voorgedaan tussen de werknemer en gastchoreografen van de werkgever. Naar aanleiding van het laatste incident heeft één van de vaste choreografen met de werknemer een gesprek gevoerd, waarbij de werknemer zijn excuses heeft aangeboden en beterschap heeft beloofd. Op 4 oktober 2000 heeft zich opnieuw een incident voorgedaan. De werknemer is daarop geschorst van 4 tot 9 oktober 2000. Op 7 maart 2001, 30 mei 2001, 3 oktober 2001 en 11 december 2001 hebben zich wederom diverse incidenten voorgedaan. De huischoreografen hebben hierna aangegeven niet meer met de werknemer te willen werken. Op 19 december 2001 heeft de werkgever de werknemer op non-actief gesteld. Thans verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter constateert dat de vertrouwensrelatie tussen partijen onherstelbaar is verstoord, zodat ontbinding onontkoombaar is. Eén en ander komt naar het oordeel van de rechter voor rekening van de werknemer. Voor balletdansers geldt dat zij zich moeten neerleggen bij de aanwijzingen van de choreograaf en niet koste wat het kost moeten trachten hun gelijk te halen en daardoor dansrepetities te verstoren. In dit opzicht wordt van balletdansers dus een buitengewone discipline verlangd. Gebleken is dat de werknemer deze discipline niet heeft weten op te brengen. Hij heeft zich herhaaldelijk ongevoelig getoond voor op hem uitgeoefende kritiek en is zich te buiten gegaan aan discussies die niet een opbouwend, maar een afbrekend effect hebben gehad. Hij is meerdere keren aangesproken op dit gedrag, doch dit heeft geen effect gehad. De werknemer is zelfs zover gegaan dat de huischoreografen het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Eén en ander betekent dat de werknemer geen aanspraak kan maken op een vergoeding. Wel zal de kantonrechter ontbinden op een termijn van anderhalve maand, zodat de werknemer de gelegenheid heeft ander werk te zoeken.

Verder lezen
Terug naar overzicht