Kantonrechter Rotterdam 16-03-2001, 20-07-2001 (Kampert), JAR 2001, 182


Sollicitatie (Verzwijgen medische gegevens bij). Ziekte. Loon. Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 182.

Als gevolg van een bedrijfsongeval eind 1998 heeft de werknemer een fractuur aan het kraakbeen van zijn rechterknie opgelopen. Tot maart 1999 is hij arbeidsongeschikt geacht door de behandelend orthopedisch chirurg. Sinds september 1999 heeft de werknemer werkzaamheden als kelner verricht. Op 31 mei 2000 is hij voor zes maanden bij de werkgever in dienst getreden als medewerker bediening. Als zodanig heeft hij vier dagen gewerkt. Daarna heeft hij zich ziek gemeld. De werkgever heeft, na een doktersverklaring van de werknemer te hebben gezien, geweigerd het loon door te betalen omdat hij bij het sollicitatiegesprek niet had meegedeeld dat hij al langere tijd knieklachten had. De werknemer stelt dat de klachten genezen waren, maar weer zijn opgekomen doordat er tijdens het werk op 7 juni 2000 een stoel tegen zijn knie is gevallen. Hij vordert doorbetaling van loon. De kantonrechter stelt vast dat geen aanstellingskeuring heeft plaatsgevonden. Dit brengt naar zijn oordeel echter niet mee dat de loonvordering van de werknemer toewijsbaar is, omdat de bedoeling van art. 7:629 lid 3 BW - dat vermeldt dat geen recht op loon bestaat als bij een aanstellingskeuring valse informatie is verstrekt - is dat een sollicitant niet gehouden is om niet relevante informatie te verstrekken over zijn gezondheid. In onderhavig geval gaat het echter juist om beperkingen die de uitoefening van de functie verhinderen. Naar het oordeel van de kantonrechter leidt het niet melden bij een sollicitatiegesprek van dergelijke beperkingen wel tot verlies van de loonaanspraak. Nu de werknemer in deze zaak stelt dat hij bij aanvang van het dienstverband wel werkzaamheden als kelner kon verrichten, zal hij tot het bewijs van deze stelling worden toegelaten. De kantonrechter oordeelt vervolgens bij eindvonnis dat de werknemer niet in dit bewijs is geslaagd. De loonvordering is daarom niet toewijsbaar

Verder lezen
Terug naar overzicht