Kantonrechter Rotterdam 23-06-1999, JAR 1999, 141 (Kampert)


Ontbinding gewichtige redenen. Functiewijziging. Goed werknemerschap. Anciënniteitsbeginsel.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 141.

Een werkgever besluit zijn productielaboratorium over te plaatsen naar een zusteronderneming. Daarbij komt de functie van drie laboranten te vervallen. Zij krijgen een andere functie aangeboden. Eén van de werknemers, een 33-jarige senior laborant, negen jaar in dienst, salaris NLG 4.308,-- bruto per maand, weigert drie aangeboden andere functies omdat ze niet passend zouden zijn gezien zijn medische beperkingen en omdat hij op grond van het anciënniteitsbeginsel ten onrechte voor overplaatsing in aanmerking is gebracht. De werkgever heeft als argument voor het gehanteerde leeftijdscriterium aangevoerd dat de jongste werknemers beter in staat waren met goed gevolg het vereiste opleidingstraject af te leggen en dat de ondernemingsraad daarover positief heeft geadviseerd. Thans verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter overweegt dat de werkgever bij de keuze voor het leeftijdscriterium bij de overgang van de personeelsleden, vooral de belangen van de oudere werknemers zwaar heeft laten wegen. Vanaf het begin heeft de werkgever zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake zou zijn van gedwongen ontslagen en zijn de werknemer meerdere alternatieven aangeboden. Van de werknemer had verwacht mogen worden dat hij zich zou opstellen als een goed werknemer en minstens in overleg zou treden met de werkgever om de mogelijkheden van een andere functie te bespreken. Nu hij niet bereid is geweest om over enige andere functie te praten, kan van de werkgever thans in redelijkheid niet verwacht worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten en dient deze te worden ontbonden. Van de ontbinding kan de werknemer geen verwijt worden gemaakt omdat hij ervan overtuigd was dat hij recht had op behoud van zijn functie. Hij komt voor een vergoeding in aanmerking en wel conform de kantonrechtersformule. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 55.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht