Kantonrechter Rotterdam 23-10-2003 (Dekkers), NJF 2004, 40


Bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid werkgever.

Een consultant, die zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, wordt tijdens zijn werk na het arresteren van een insluiper onwel als gevolg van een hersenbloeding. Hij komt ten val en raakt in coma en vervolgens volledig arbeidsongeschikt. De werkgever houdt de werknemer niet aan zijn opzegging, betaalt het loon door en vult tijdens het tweede ziektejaar de WAO-uitkering aan tot 100% van het loon. Daarna zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op met toestemming van de CWI. Thans vordert de werknemer een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval en een schadevergoeding waaronder smartengeld. De werknemer stelt dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht door geen beveiligingsmaatregelen tegen insluipers te treffen. De kantonrechter overweegt dat de schade die de werknemer is overkomen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden niet wil zeggen dat dit is gebeurd in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Wanneer het gaat om een van buiten komende oorzaak is het de vraag of er sprake is van een arbeidsongeval. Deze vraag kan hier echter in het midden blijven, omdat de werkgever niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De werkzaamheden van een consultant als zodanig gaven geen aanleiding tot het treffen van beveiligingsmaatregelen. De zorgplicht van de werkgever ex art. 7:658 BW betreft de veiligheid van de persoon van de werknemer en niet bescherming van de eigendommen van de werknemer. Ook bij eerdere incidenten is niet gebleken van enig risico voor de veiligheid van personen. Bovendien kan in het algemeen niet van een werkgever worden verlangd dat hij zodanige maatregelen neemt dat inbrekers op geen enkele wijze het pand kunnen betreden. De kantonrechter wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht