Kantonrechter Rotterdam 25-04-2000 (Palstra), JAR 2000, 217


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (factor A inclusief dienstjaren vorige werkgever). Smartengeld.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 217.

Een 53-jarige manager (vijf jaar in dienst, salaris NLG 242.830,-- bruto per jaar, inclusief vakantiegeld) wordt met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld als blijkt dat de werknemer het mogelijk heeft gemaakt dat zijn medemanager in Duitsland een bedrag van meer dan DM 600.000,-- heeft kunnen frauderen. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer ontkent onzorgvuldig te hebben gehandeld en verzoekt ingeval van ontbinding een vergoeding van NLG 1.350.000,-- en NLG 25.000,-- smartengeld. De kantonrechter is van oordeel dat op grond van de stukken niet geconcludeerd kan worden dat de werknemer onzorgvuldig heeft gehandeld. Bovendien staat vast dat de frauderende collega reeds eerder bij twee andere werkgevers fraude heeft gepleegd. Het is niet onaannemelijk dat de werknemer is misleid. Aangezien de collega de financiële man was, kon de werknemer de hem voorgelegde cheques slechts marginaal toetsen. Van ontbinding op grond van dringende reden is dan ook geen sprake. Wel is er reden de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Deze moet de werkgever echter worden toegerekend. Bovendien heeft de werkgever niet als goed werkgever gehandeld door de werknemer op non-actief te stellen. Ook heeft de werknemer geen reële mogelijkheid gehad zijn mening te geven over zijn handelen. Vast staat dat de werknemer op verzoek van de rechtsvoorganger van de werkgever na een succesvolle carrière van 18 jaar elders is overgestapt. Het zou onredelijk zijn daarmee geen rekening te houden. De werknemer wordt na een relatief kort dienstverband geconfronteerd met een opzegging van het vertrouwen, gebaseerd op onvoldoende gronden en met een non-actiefstelling zonder waarschuwing vooraf. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 1.000.000,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht