Kantonrechter Rotterdam 26-09-2002 (Wetzels), JAR 2002, 287


Bepaalde tijd. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 287.

De werknemer, 48 jaar oud, is met ingang van 1 december 2001 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van commercieel medewerker op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van drie jaar, tegen een salaris van € 2.268,90 te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en 1,5% provisie over de door hem gerealiseerde omzet. Voor zijn indiensttreding was de werknemer directeur van een eigen familiebedrijf. Dit bedrijf heeft zijn activiteiten wegens milieuvereisten moeten staken. De werknemer heeft het bedrijf om niet aan de werkgever overgedragen. Daarbij is afgesproken dat de werknemer minimaal drie jaar bij de werkgever in dienst zou blijven. De werkgever verzoekt niettemin ontbinding omdat er naar zijn mening de verhoudingen tussen partijen blijvend verstoord zijn. De kantonrechter deelt dit oordeel en ontbindt de arbeidsovereenkomst. Daarbij overweegt de kantonrechter dat niet is gebleken dat de werknemer een verwijt treft van de ontstane situatie. De werkgever heeft geen functioneringsen/of beoordelingsgesprekken met de werknemer gevoerd. Verder heeft de werkgever de verhoudingen onnodig onder druk gezet door kritische brieven aan de werknemer te richten in plaats van hem in zijn nieuwe rol te coachen. Ook heeft de werkgever de werknemer als enige van zijn afdeling zonder reden niet uitgenodigd voor een vergadering. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft voor de werknemer verstrekkende gevolgen. Hij heeft altijd als zelfstandige gewerkt en zal niet snel elders vergelijkbaar werk als thans vinden. Bovendien heeft hij zijn bedrijf om niet aan de werkgever overgedragen. Gelet op deze omstandigheden alsmede op het feit dat partijen beoogden een relatie van drie jaar aan te gaan, is toekenning van een vergoeding gelijk aan het salaris met emolumenten over de helft van de nog resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst, dat wil zeggen over 12 maanden, billijk. Dit komt neer op een bedrag van € 34.000,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht