Kantonrechter 's-Gravenhage 03-02-1999, Prg. 1999, 5134 (Lippmann)


Ontbinding gewichtige redenen. Ongewenste intimiteiten. Schadeloosstelling. Ontslag OR-lid.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 48-jarige magazijn-medewerker, vijf jaar in dienst, salaris NLG 2.307,50 bruto per maand, wegens het verrichten van onzedelijke handelingen bij andere werknemers, waarvan in één geval aangifte is gedaan. Tot de uitspraak in de strafzaak is het de werknemer door de rechter-commissaris verboden om op het werk te verschijnen en contact te zoeken met collega's. Het verzoek houdt geen verband met het OR-lidmaatschap. De werknemer ontkent de verweten handelingen en stelt dat het om een inmiddels beëindigde privé-relatie met een collega gaat, die in het verleden nooit problemen heeft opgeleverd. De werknemer ziet geen reden voor ontbinding en verzoekt aanhouding c.q. in geval van ontbinding een vergoeding van NLG 12.460,50 bruto (vijf maanden). De kantonrechter is van oordeel dat niet is aangetoond dat de werknemer de verweten gedragingen heeft verricht, maar dat wel is gebleken van een verstoorde arbeidsrelatie. Op grond daarvan moet de arbeidsovereenkomst worden ontbonden met een vergoeding als door de werknemer is gevraagd waarbij de kantonrechter overweegt dat de gemachtigde van de werknemer het kennelijk niet nodig vond om, gezien de leeftijd van de werknemer, de leeftijdsfactor op 1,5 te stellen.

Verder lezen
Terug naar overzicht