Kantonrechter 's-Gravenhage 18-11-1998, Prg. 1999, 5215 (Lippmann)


Concurrentiebeding. Overgang onderneming.

Een werknemer met een dienstverband van negen jaar (eerst voor een half jaar overeengekomen en na één keer verlenging voor onbepaalde tijd voortgezet) neemt na een overname van het bedrijf waar hij werkt ontslag, om elders op basis van een jaarcontract te gaan werken. Omdat de werknemer van plan is voor zichzelf te gaan beginnen in de branche waar hij eerst werkzaam was, vordert hij primair te bepalen dat hij niet meer gebonden is aan het destijds overeengekomen concurrentiebeding en subsidiair matiging. De werknemer stelt dat het concurrentiebeding destijds gekoppeld was aan het tijdelijke dienstverband en dat de aard van zijn functie dermate is gewijzigd dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk had moeten worden overeengekomen, evenals bij overname van het bedrijf. De werkgever ontkent de ingrijpende functiewijziging en stelt dat toen het tijdelijk dienstverband werd omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd, de werknemer schriftelijk akkoord is gegaan met de ongewijzigde arbeidsvoorwaarden waaronder het concurrentiebeding. De kantonrechter is van oordeel dat het concurrentiebeding hierdoor van kracht is gebleven. Bovendien heeft de werknemer niet aangetoond dat zijn functie van vertegenwoordiger wezenlijk is veranderd, temeer niet daar hij een latere functieomschrijving als niet-geschreven beschouwde. Ook is er geen sprake van een grotere verantwoordelijkheid noch van een uitgebreider takenpakket, maar van een normaal carrièreverloop. Daarnaast is er geen sprake van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW, maar van een overgang van de aandelen. Nu de werknemer onvoldoende heeft gesteld waarom hij onevenredig zwaarder wordt getroffen door het concurrentiebeding dan de werkgever belang heeft bij handhaving ervan en niet denkbeeldig is dat de werknemer de werkgever ernstige concurrentie zal aandoen, wijst de kantonrechter de vordering van de werknemer af.

Verder lezen
Terug naar overzicht