Kantonrechter 's-Hertogenbosch 14-01-2000 (Povel), JAR 2000, 54


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen getoetst reïntegratieplan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 54.

Een werkgever verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 33-jarige arbeidsongeschikte schoonmaker, 12 jaar in dienst, salaris NLG 19,60 bruto per uur, op grond van een verstoorde arbeidsverhouding onder toekenning van een vergoeding van NLG 52.500,-- bruto. De werkgever legt daarbij een niet getoetst reïntegratieplan over. De kantonrechter stelt vast dat hoewel geen getoetst reïntegratieplan is overgelegd, beide partijen menen dat dit niet tot niet-ontvankelijkheid behoort te leiden. Uit de stukken blijkt dat de Arbodienst op 13 september 1999 een volledig reïntegratieplan heeft gestuurd naar de uitvoeringsinstelling. Ondanks het feit dat de werkgever telefonisch contact heeft gezocht en twee keer schriftelijk om spoedige toezending van het rapport heeft verzocht, had de werkgever op 11 januari 2000 nog steeds niets ontvangen. De kantonrechter overweegt dat de wetgever bij de invoering van de wettelijke regeling voor ogen heeft gestaan dat de toetsingsprocedure binnen twee weken zou zijn afgerond. Klaarblijkelijk is de uitvoeringsinstelling niet in staat werk naar behoren te verrichten en behoort het wettelijk voorschrift inzake toetsing als feitelijk onwerkzaam terzijde te worden gesteld. De werkgever is derhalve ontvankelijk in zijn verzoek. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een vergoeding zoals aangeboden van NLG 52.500,-- bruto.

Verder lezen
Terug naar overzicht