Kantonrechter 's-Hertogenbosch 16-02-1999, Prg. 1999, 5145 (Povel)


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer (in opzegtermijn). Ontslag OR-lid. Ziekte. Schadeloosstelling (geen).

Een werkgever verzoekt de kantonrechter toestemming tot ontslag van een OR-lid, die twee jaar arbeidsongeschikt is tengevolge van een ongeval dat hem tijdens werktijd is overkomen. Na toestemming ontslaat de werkgever de werknemer per 1 juli 1999. De werknemer verzoekt vervolgens in de opzegtermijn ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 160.825,-- bruto. De kantonrechter Hilversum ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding waarop de werknemer het verzoek intrekt. Daarop verzoekt de werknemer wederom ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter 's-Hertogenbosch. De kantonrechter overweegt dat de ontbinding op exact dezelfde gronden als eerder wordt verzocht en dat zich geen nieuwe wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan. Ten onrechte meent de werknemer dat door intrekking van het eerste verzoek de beschikking van de kantonrechter Hilversum non-existent is geworden. De intrekking heeft alleen het gevolg gehad dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet is doorgegaan. De beslissing om geen vergoeding toe te kennen is echter blijven bestaan. Het staat de werknemer dus niet vrij de zaak opnieuw aan de rechter voor te leggen uitsluitend op grond van onvrede met de eerder gegeven beslissing. Herhaling van het verzoek is dan ook in strijd met de goede procesorde en de kantonrechter verklaart de werknemer niet ontvankelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht