Kantonrechter 's-Hertogenbosch 20-04-2000 (Povel), Prg. 2000, 5496


CAO. Wettelijke verhoging.

Ex-werknemer vordert achterstallig salaris conform de CAO. De werkgever beroept zich op de afspraak dat er een lager salaris zou worden betaald dan de CAO voorschreef in verband met de slechte financiële situatie van het bedrijf. Nu afwijking van de CAO nietig is, en de werkgever geen gebruik heeft gemaakt van de in de CAO opgenomen mogelijkheid om aan de daarin ingestelde vaste commissie toestemming te verzoeken om af te wijken van de CAO, is de vordering toewijsbaar. Aangezien de werkgever op een aan haar toe te rekenen wijze is afgeweken van de CAO wordt de wettelijke verhoging ongematigd toegewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht