Kantonrechter Schiedam 14-09-1999, Prg. 1999, 5374 (Los)


Ontbinding (Voorwaardelijke) gewichtige redenen. Ontslag op staande voet. Ouderschapsverlof (werkweigering na). Schadeloosstelling (geen).

Een 32-jarige orderacceptante, bijna 10 jaar in dienst, salaris NLG 3.631,50 bruto per maand, wordt op staande voet ontslagen. De werkneemster heeft tijdens het ouderschapsverlof twee dagen per week gewerkt en weigert na dit verlof om weer 34 uur per week te gaan werken. Volgens de werkneemster heeft de werkgever toegezegd dat zij na het verlof parttime (16 uur per week) kon gaan werken. De werkgever ontkent dit en verwijst naar zijn brief van vóór het ouderschapsverlof waarin sprake is van een dienstverband van 34 uur per week. De werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet zinvol gezien de vertrouwensbreuk. De werkneemster heeft op geen enkele wijze de beweerde afspraak om parttime te mogen werken aannemelijk gemaakt. Bovendien heeft de werkgever de werkneemster gedurende de periode dat zij ziek was na haar ouderschapsverlof loon doorbetaald op basis van 34 uur per week. De werkneemster heeft hiertegen niet geprotesteerd. Ook mocht de werkgever voorbij gaan aan de uitspraak van de Arbo-arts dat werkhervatting niet mogelijk was op grond van een arbeidsconflict, nu de werkneemster arbeidsgeschikt was verklaard. Niet gezegd kan worden dat de werkneemster geen verwijt treft en er is dan ook geen reden voor een vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht