Kantonrechter Sittard 19-12-2002 (Becker), Prg. 2003, 5996


Onderwijs. Ongewenste intimiteiten. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Smartengeld.

Een school voor beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 44-jarige gymnastiekdocent, vier jaar in dienst, salaris € 3.639,-- bruto per maand. De leraar zou contacten onderhouden hebben met een 18-jarige leerlinge die een professionele leraar-leerling verhouding te buiten gaat. De leraar, die is geschorst, stelt dat de leerlinge hem stelselmatig benaderde via internet, chatten en telefoon en dat er diverse afspraken zijn geweest buiten de school. De leerlinge zou problemen hebben die zij alleen met de leraar wilde bespreken. Deze heeft haar steeds laten weten niet op haar avances te willen ingaan en dat hij met rust gelaten wilde worden. Pas toen de leraar bestookt werd met dreigementen, heeft hij de school ingelicht. De kantonrechter acht het op zich volstrekt begrijpelijk dat een man van midden 40 zich gevleid voelt door een meer dan zakelijke toenadering van een leerlinge, omdat dit nu eenmaal de natuur van de man is. Aangezien het hier gaat om een leerling die afhankelijk is van een leraar, had deze hiermee radicaal moeten kappen. Door na te laten de school te informeren over de toenaderingspogingen van de leerlinge heeft de leraar onprofessioneel gehandeld en is de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding op termijn van zeven maanden, zoals voorgesteld door de school, zodat de leraar vanuit de werksituatie naar een baan elders kan solliciteren. Er is geen reden voor smartengeld omdat het grotendeels aan de leraar is te wijten dat hij in deze situatie is komen te verkeren.

Verder lezen
Terug naar overzicht