Kantonrechter Sittard 21-12-2001 (Becker), JAR 2002, 28


Dringende reden (geen). Ontbinding gewichtige redenen (op termijn van drie maanden; voorwaardelijke). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 28.

De werknemer - 49 jaar oud, 34 jaar in dienst, salaris NLG 8.259,-- bruto per maand, functie Manager Sales Support & Transport DSM Acrylonitrile - is op 4 oktober 2001 door DSM, op staande voet ontslagen. De werknemer heeft een voorlopige voorziening gevraagd ex art. 116 Rv, waarop DSM voorwaardelijk ontbinding heeft gevraagd. De reden van het ontslag is dat de werknemer onder werktijd kinderporno en andere pornosites heeft bezocht. Het zou gaan om circa 50 porno en erotische sites en om een zelfde aantal niet zakelijke sites. De werknemer zou hieraan ongeveer 70 uur hebben besteed. DSM wijst erop dat zijn werknemers langs verschillende kanalen erop gewezen worden dat internetgebruik alleen wordt toegestaan voor zakelijk gebruik. Bovendien wordt bij het inloggen op internet aangegeven dat de activiteiten van de inlogger worden opgenomen en in de gaten gehouden. De werknemer stelt dat DSM in zijn richtlijnen niet heeft vermeld wat de sanctie is op overtreding ervan. Verder vraagt hij aandacht voor zijn lange, onberispelijke dienstverband en de gevolgen van het ontslag. De kantonrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer de door DSM genoemde sites heeft bezocht en dat hij hiermee een groot aantal uren mee bezig is geweest. Naar het oordeel van de kantonrechter is geenszins zeker dat in een bodemprocedure vastgesteld zou worden dat het bezoeken van pornografische, erotische en niet zakelijke sites een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert, mede gelet op het feit dat DSM niet heeft aangegeven welke sanctie op deze wijze van internetgebruik staat. Dit ligt volgens de kantonrechter echter anders waar het gaat om kinderporno. In onderhavig geval staat evenwel vast dat de gevolgen van een ontslag wegens een dringende reden voor werknemer zeer ernstig zijn. Gelet hierop en vanwege het feit dat de werknemer zich mogelijk niet heeft gerealiseerd dat ouders het in het algemeen beslist niet op prijs stellen dat hun kinderen in pornostandjes gefotografeerd worden, is ontslag op staande voet een te zware maatregel. Wel is er reden voor ontbinding wegens gewijzigde omstandigheden. Voor een vergoeding is daarbij geen ruimte. Wel zal de kantonrechter op een termijn van drie maanden ontbinden om de werknemer de kans te geven naar ander werk te zoeken.

Verder lezen
Terug naar overzicht