Kantonrechter Tiel 10-02-1999, JAR 1999, 53 (Van Empel)


Ontbinding gewichtige redenen. Zwangerschap. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 53.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 26-jarige zwangere werkneemster, vier maanden in dienst, salaris NLG 2.650,48 bruto per vier weken onder aanbieding van een vergoeding van NLG 4.426,24 bruto. Als gevolg van verlies van een grote opdracht gaat 80% van de werkzaamheden verloren en komt de functie van de werkneemster als gevolg van een drastische reorganisatie te vervallen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en overweegt dat het reïntegratieplan (dat pas later door de werkgever is overgelegd) vooralsnog geen ontvankelijkheidsvereiste is, omdat als blijkt dat de reorganisatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, reïntegratie een achterhaalde zaak zal zijn. Werkneemster heeft geen enkel belang bij het overleggen van een "non-reïntegratieplan". Voorkomen moet worden dat de flexibele procedure ex art. 7: 685 BW, waaraan kennelijk in de praktijk grote behoefte bestaat, op bureaucratische wijze belast wordt, zonder dat daarmee een redelijk doel is gediend.

Verder lezen
Terug naar overzicht