Kantonrechter Tiel 20-10-1999 (Van Empel), Prg. 2000, 5382


Ontbinding gewichtige redenen. Deeltijdarbeid. Goed werknemerschap. Ziekte. Schadeloosstelling (geen).

Een 35-jarige administratief medewerkster, twee jaar in dienst (het eerste jaar voor tien uur per week tegen een salaris van NLG 600,-- bruto per maand en daarna voor 40 uur per week tegen een salaris van NLG 3.879,80 bruto per maand) is na wijziging van haar contract herhaaldelijk ziek. De werkneemster wil liever 32 uur per week werken. Volgens de Arbo-arts heeft de werkneemster geen ziekte of gebrek waardoor zij niet 40 uur per week zou kunnen werken. Om frequente uitval in de toekomst te voorkomen, acht de Arbo-arts het raadzaam om vermindering van uren te overwegen. De werkgever gaat hiermee niet akkoord en de werkneemster blijft volledig arbeidsongeschikt. Als de uitvoeringsinstelling de werkneemster na ongeveer negen maanden arbeidsongeschiktheid weer arbeidsgeschikt acht voor 32,5 uur per week en de werkneemster zich beschikbaar stelt, verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever stelt dat de arbeidsverhouding verstoord is omdat de werkneemster haar ziekte als pressiemiddel gebruikt om werkgever te dwingen een 32-urige werkweek overeen te komen. De werkneemster verzoekt in geval van ontbinding een vergoeding van NLG 22.567,57 bruto. De kantonrechter wijst het verzoek toe zonder vergoeding. De kantonrechter overweegt dat op grond van goed werkgeverschap een verzoek om parttime te mogen werken gehonoreerd had kunnen worden. Hoewel de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt waarom de werkneemster niet 32 uur zou kunnen werken, is aannemelijk dat de werkneemster dit op oneigenlijke wijze heeft willen afdwingen. Dit getuigt niet van goed werknemerschap. Het ontgaat de kantonrechter waarom de werkneemster niet 32 uur is gaan werken toen zij daartoe in staat was. Het via een omweg afdwingen van een 32-urige werkweek kan de toets der kritiek niet doorstaan, temeer niet nu de werkneemster vrijwel direct na omzetting van haar contract arbeidsongeschikt werd.

Verder lezen
Terug naar overzicht