Kantonrechter Tiel 21-06-2000 (Van Empel), Prg. 2000, 5525


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Beoordeling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren van een verkoopmanager, die tien jaar daarvoor zijn eigen bedrijf had overgedragen. De werknemer was geruime tijd arbeidsongeschikt geweest (burn out), maar twee maanden nadat hij het werk weer had hervat werd rauwelijks het ontbindingsverzoek ingediend, nadat een maand daarvoor een evaluatiegesprek had plaatsgevonden, waarin op geen enkele wijze een mogelijke beëindiging van het dienstverband aan de orde is geweest. Kort na de indiening van het verzoekschrift wordt de werknemer wederom ziek. De kantonrechter wijst het verzoek af. Voorkomen moet worden dat een werknemer die omdat hij graag weer aan het werk wil en om die reden na enige tijd op arbeidstherapeutische basis gewerkt te hebben weer aan de slag gaat, vervolgens kort daarna geconfronteerd wordt met de situatie dat voor hem geen ontslagbescherming meer zou gelden en de werkgever daarvan gebruik zou maken.

Verder lezen
Terug naar overzicht