Kantonrechter Tiel 26-05-1999, JAR 1999, 243 (Van Empel)


Ontbinding gewichtige redenen. Ontslagbescherming OR-lid.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 243.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 28-jarige werknemer, drieëneenhalf jaar in dienst, salaris NLG 3.425,-- bruto per maand, omdat hij zich onbehoorlijk gedraagt tegenover klanten, het gezag van zijn superieuren ondermijnt en collega's opzet tegen de directie. De werkgever heeft de werknemer hierop aangesproken en onmiddellijk daarna een ontbindingsverzoek ingediend. De werknemer stelt dat het verzoek verband houdt met zijn lidmaatschap van de OR, die onder druk van de vakvereniging is opgericht. De werknemer verzoekt eveneens ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een vergoeding van NLG 130.000,-- bruto (C=10). De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever af omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het verzoek geen verband houdt met het OR-lidmaatschap. Bovendien is van belang dat de werknemer actief lid is van één van de vakverenigingen die de werkgever onder druk hebben gezet. Ook is van belang dat de werkgever het niet nodig heeft gevonden om de werknemer in een gesprek te wijzen op zijn disfunctioneren. Dit geldt temeer daar het functioneren in het laatste functioneringsgesprek als voldoende is beoordeeld. Met betrekking tot het tegenverzoek van de werknemer is de kantonrechter van oordeel dat dit behandeld moet worden op een nadere zitting, waarbij partijen in overweging wordt gegeven een gesprek aan te gaan met de bedoeling een oplossing te vinden voor de gerezen problemen.

Verder lezen
Terug naar overzicht