Kantonrechter Tilburg 08-02-2001 (De Boer), JAR 2001, 74


Bepaalde tijd. Ziekte. Sollicitatie.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 74.

Tussen partijen heeft op 31 oktober 2000, de laatste dag van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een gesprek plaatsgevonden over verlenging ervan. Daarbij is naar zeggen van de werkneemster overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst verlengd zou worden. De werkgever stelt hierbij een voorbehoud te hebben gemaakt. Van 1 tot 7 november heeft de werkneemster gewerkt. Daarna heeft zij zich ziek gemeld en in december 2000 heeft zij een operatie ondergaan (tot verwijdering van haar baarmoeder). De werkgever stelt vanaf 1 januari 2001 geen loon meer verschuldigd te zijn, primair omdat de overeenkomst slechts met twee maanden verlengd zou zijn, en subsidiair omdat de overeenkomst vernietigd dient te worden wegens dwaling of bedrog omdat de werkneemster bij het gesprek over verlenging wist dat zij binnenkort geopereerd zou moeten worden en daardoor circa twee maanden afwezig zou zijn en dit niet heeft meegedeeld. De kantonrechter acht niet aangetoond dat er een voorbehoud gemaakt zou zijn ten aanzien van de verlenging van de arbeidsovereenkomst noch dat deze slechts voor twee maanden zou zijn verlengd. Uitgangspunt is daarom dat de arbeidsovereenkomst met zes maanden is verlengd. Ten aanzien van de operatie overweegt de rechter dat geen rechtsregel de werkneemster verplichtte om haar werkgever te informeren over de operatie welke zij te eniger tijd moest ondergaan. Voor zover de werkgever in dit opzicht gedwaald heeft, betreft het dwaling in verband met een omstandigheid die krachtens art. 6:228 lid 2 BW voor zijn rekening behoort te blijven

Verder lezen
Terug naar overzicht