Kantonrechter Tilburg 12-06-2003 (Wallis), JAR 2003, 176


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 176.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer omdat hij onder werktijd meerdere keren diverse pornosites heeft bezocht. Bij de werkgever geldt een internetprotocol dat het raadplegen, opslaan of versturen van pornografisch en/of seksueel intimiderende opmerkingen op of via het netwerk ten strengste verbiedt. De werkgever verzoekt om bij ontbinding aan hem een vergoeding toe te kennen ten laste van de werknemer. De hoogte daarvan zou moeten worden vastgesteld aan de hand van de reguliere salarisbetalingen die de werkgever aan de werknemer heeft moeten voldoen over de periode dat het onderzoek naar het internetmisbruik is aangevangen tot aan de rechtsgeldige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer bestrijdt dat hij onder werktijd pornosites heeft bezocht en verzoekt om een vergoeding in geval van toewijzing van het ontbindingsverzoek. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst nu een vruchtbare samenwerking tussen partijen niet meer mogelijk geacht moet worden. Ten aanzien van het eventueel toekennen van een vergoeding overweegt de kantonrechter dat de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat de werknemer tijdens een gesprek dat partijen hebben gevoerd naar aanleiding van het ontdekte pornografische materiaal, heeft erkend dat hij wel eens sites heeft bezocht die niet in overeenstemming waren met het internetprotocol. De discussie ging daarbij over de vraag of de plaatjes "porno" of alleen "bloot" betroffen en niet over het soort plaatjes dat de werknemer heeft bekeken. De werknemer heeft voorts onvoldoende aannemelijk gemaakt dat anderen via gebruikmaking van zijn username en wachtwoord verantwoordelijk zouden zijn voor de sporen van het bezoek van pornosites die leiden tot zijn computer c.q. persoon. Zelfs indien anderen de sites bezocht zouden hebben, dan is het weinig geloofwaardig dat de werknemer, als hoofd automatisering, geen notie zou hebben gehad van het materiaal op zijn computer. Gezien deze omstandigheden ziet de kantonrechter geen grond voor toekenning van een vergoeding aan de werknemer. Evenmin acht de kantonrechter termen aanwezig om aan de werkgever ten laste van de werknemer een vergoeding toe te kennen.

Verder lezen
Terug naar overzicht