Kantonrechter Tilburg 21-06-2002 (Godrie), Prg. 2002, 5926


Ontbinding gewichtige redenen (verzoek afgewezen). Schorsing.

Een 37-jarige werknemer (zeven jaar in dienst, salaris € 1.594,30 bruto per maand) wordt op non-actief gesteld omdat hij slapend is aangetroffen op zijn werk. Omdat zich eerdere incidenten hebben voorgedaan is de arbeidsverhouding verstoord en verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt dat hij, ondanks dat hij zich de dag daarvoor ziek had gemeld, toch naar het werk is gegaan op verzoek van de ploegbaas en twee pijnstillers heeft ingenomen. Door de slaapverwekkende werking is hij toen even gaan liggen. Andere incidenten hebben zich in de loop van twee weken voorgedaan, daarvoor zijn er nooit problemen geweest. De kantonrechter overweegt dat met betrekking tot het slaapincident de werknemer zijn excuses wil aanbieden. De andere incidenten kunnen de werknemer worden aangerekend. Hoewel begrip voor de werknemer kan worden opgebracht, past hem een "deemoedige houding" als hij op een incident wordt aangesproken en een sanctie wordt toegepast, zoals bijvoorbeeld het inhouden van één dag loon bij ongeoorloofde afwezigheid. Gezien het langdurige arbeidsverleden kan niet gezegd worden dat terecht naar het middel van ontbinding is gegrepen. Dit temeer als blijkt dat de werknemer zich inderdaad zou hebben geforceerd weer aan het werk te gaan. De kantonrechter wijst het verzoek af en geeft daarbij in overweging te streven naar verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Verder lezen
Terug naar overzicht