Kantonrechter Utrecht 09-08-2002 (Schokkenbroek), Prg. 2002, 5958


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C<1).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een junior gebruikersadviseur, vier jaar in dienst, salaris € 2.405,04 bruto per maand, primair omdat de werkneemster niet goed functioneert en subsidiair op grond van reorganisatie als gevolg van verminderde omzet. De werkneemster ontkent haar disfunctioneren en stelt dat de verstoorde arbeidsverhouding de werkgever is te wijten. Zij vraagt een vergoeding van € 28.058,80 bruto (C=2). Naast de werkneemster, die thans ziek is, zijn inmiddels 18 werknemers ontslagen. De kantonrechter wijst het verzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding toe met een vergoeding van € 10.000,-- bruto. Gezien de bedrijfseconomische omstandigheden en het feit dat de werkneemster al geruime tijd rekening heeft kunnen houden met een ontslag en zij zich dus op de arbeidsmarkt heeft kunnen oriënteren, acht de kantonrechter een vergoeding op basis van een C-factor kleiner dan 1 redelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht