Kantonrechter Utrecht 10-06-2002 (Pinckaers), JAR 2002, 193


Buitenlandse werknemer. Detachering in het buitenland (Voorwaardelijke). Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (B zonder ex-pat-voorzieningen; exclusief optieschade; C=1).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 193.

De werknemer, bijna 46 jaar oud, salaris inclusief "pager pay" $10.556,14 per maand exclusief ex-pat-voorzieningen, is met ingang van 9 april 1996 bij Cymer Inc in dienst getreden en is vervolgens door deze met ingang van 1 juni 1996 als Field Engineer uitgezonden naar Europa met als standplaats Nederland. Op 3 april 1998 is Cymer BV opgericht. De arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Cyber Inc is met ingang van 1 januari 2000 vervangen door een nieuwe overeenkomst. Op 30 oktober 2001 heeft Cymer Inc de overeenkomst beëindigd vanwege bedrijfseconomische redenen. De werknemer heeft de nietigheid van dit ontslag ingeroepen en gesteld dat zowel Cymer Inc als Cymer BV als zijn werkgevers beschouwd moeten worden, dat Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is en dat deze niet rechtsgeldig is geëindigd. De kantonrechter heeft zijn vordering tot doorbetaling van salaris afgewezen (zie Kantonrechter Utrecht 27-02-2002, JAR 2002, 92, hierboven). De werknemer heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Zowel Cymer Inc als Cymer BV hebben vervolgens voorwaardelijk ontbinding gevraagd. De kantonrechter wijst beide verzoeken toe. Voldoende aannemelijk is dat de functie van de werknemer vervalt in het kader van een noodzakelijke reorganisatie. Omdat de werknemer hiervan geen verwijt treft, komt aan hem een vergoeding toe. Hoewel een hogere correctiefactor dan 1 billijk zou zijn omdat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om een passende functie voor de werknemer te vinden, stelt de kantonrechter deze toch op 1, aangezien de werknemer al sinds november 2001 niet meer heeft hoeven werken. Bij de bepaling van het loon dienen alleen het basissalaris en de zogeheten "pager pay" te worden meegeteld. Deze "pager pay" is maandenlang door Cymer Inc betaald. De voordelen die samenhangen met de stockopties moeten buiten beschouwing blijven, nu deze moeilijk zijn in te schatten en in ieder geval geen vast salarisbestanddeel vormen dat in de kantonrechterformule een rol speelt. Het fiscale loon dat toerekenbaar is aan de locale verstrekkingen en vergoedingen, alsmede het fiscale loon toerekenbaar aan de brutering van de Amerikaanse salarisstroken, hangen samen met de ex-patriate status van de werknemer. Op dit moment is hij echter niet meer op verzoek van zijn werkgever ex-patriate, maar verblijft hij uit eigen keuze in Nederland. Daarom dienen deze loonbestanddelen buiten beschouwing te blijven.

Terug naar overzicht