Kantonrechter Utrecht 11-02-1999 (De Jong), JAR 1999, 65


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (situationele arbeidsongeschiktheid; geen reïntegratieplan overgelegd).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 65.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van 31-jarige situationeel arbeidsongeschikte huismeester (salaris NLG 3.954,-- bruto per maand) wegens disfunctioneren. De werknemer ontkent zijn disfunctioneren en beroept zich op niet-ontvankelijkheid van het verzoek wegens het niet indienen van een reïntegratieplan. De werkgever stelt dat volgens een interne richtlijn van de uitvoeringsinstellingen bij situationele arbeidsongeschiktheid geen reïntegratieplan vereist is. De kantonrechter is niet bekend met deze interne richtlijn en stelt dat op grond van de Wet Flexibiliteit en zekerheid een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer vergezeld dient te gaan van een reïntegratieplan ex art. 71a WAO en dat dit een dwingend vereiste is. Nu een dergelijk plan niet is overgelegd, verklaart de kantonrechter de werkgever niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Verder lezen
Terug naar overzicht