Kantonrechter Utrecht 15-01-2001 (Verscheure), JAR 2001, 35


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer (verhuizing werkgever). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 35.

Een werknemer (36 jaar, 15 jaar in dienst, salaris NLG 4.124,79 bruto per maand inclusief vakantietoeslag) verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Door een verhuizing van de onderneming van de werkgever ontstond voor de werknemer al eerder een aanzienlijke reistijd van drie uur per dag. Door nog een verhuizing werd deze reistijd vierenhalf uur. Deze verhuizing levert naar het oordeel van de kantonrechter een verandering van omstandigheden op die een ontbinding rechtvaardigt. De abnormale reisduur beïnvloedt de arbeidsvreugde negatief. Een vergoeding wordt echter niet toegekend, omdat de werkgever herhaaldelijk heeft aangeboden dat de werknemer op drie dagen per week zou kunnen werken, met behoud van salaris en emolumenten. Dit aanbod hield ook in dat hij de andere twee dagen kon besteden aan het vinden van een andere baan dichter bij huis met betaling van een vergoeding ter grootte van zes maandsalarissen bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

Verder lezen
Terug naar overzicht