Kantonrechter Utrecht 17-04-2002 (Staal), JAR 2002, 145


Ontbinding gewichtige redenen (geweigerd) (Voorwaardelijke). Ontslag op staande voet.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 145.

De werknemer werkt bij een organisatie die zich bezig houdt met de distributie van geld en waardevolle goederen. In februari 2001 en januari 2002 zijn geldautomaten van de ING Bank leeggehaald. Omdat de diefstallen waren gepleegd met behulp van een noodsleutel en twee kluiscodes gaat Justitie ervan uit dat de dader(s) naar alle waarschijnlijkheid één of meerdere werknemers van de werkgever moet(en) zijn. De assistent vestigingsmanager van Capelle aan den IJssel heeft de naam van de werknemer genoemd op de vraag wie hij tot diefstal in staat achtte. Verder heeft Justitie een tip gekregen dat een collega en vriend van de werknemer met andere collega's een diefstal had gepland. Justitie heeft de werknemer opgepakt en tien dagen in bewaring gehouden. Hij is daarna op vrije voeten gesteld, maar wordt nog als verdachte aangemerkt. De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen en vraagt thans voorwaardelijk ontbinding. De kantonrechter laat het ontslag op staande voet buiten beschouwing. Ten aanzien van het ontbindingsverzoek overweegt hij dat het feit dat er rekening mee moet worden gehouden dat de werknemer betrokken is geweest bij de berovingen niet meebrengt dat nu al, voordat die betrokkenheid door een onherroepelijk geworden strafvonnis vast is komen te staan, geconcludeerd kan worden dat niet meer ingestaan kan worden voor de betrouwbaarheid en integriteit van de werknemer. De kantonrechter kan uit de stellingen van partijen en de stukken niet met voldoende mate van zekerheid concluderen dat de werknemer bij de berovingen betrokken is geweest. Het feit dat de werknemer een dure auto heeft gekocht, wordt verklaard door zijn onbetwiste stelling dat hij hiervoor de opbrengst van de verkoop van zijn woning heeft gebruikt. Uit de vriendschap met een verdachte collega kan niet afgeleid worden dat de werknemer bij de berovingen betrokken is geweest. Het komt voor risico van de werkgever dat hij tijdelijk een werknemer van wiens integriteit hij niet 100% zeker is, niet kan tewerkstellen. Dat betekent echter niet dat tot ontbinding kan worden overgegaan.

Verder lezen
Terug naar overzicht