Kantonrechter Utrecht 20-11-2002, 26-02-2003 (De Laat), JAR 2003, 84


Aansprakelijkheid werkgever. Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 84.

De werknemer is bij de werkgever in dienst als assistent-manager met als standplaats Maastricht. Als de werknemer wordt ingezet bij een andere vestiging van de werkgever, kan hij vanaf de dagafstand NLG 0,50 per gereden kilometer declareren. De eventuele extra reistijd wordt vergoed op basis van het uurloon. Op 21 augustus 2001 is de werknemer op weg van een dienst in het hotel van de werkgever in Rhoon naar zijn woonplaats een verkeersongeval met de auto overkomen, welk ongeval door zijn schuld is ontstaan. De schade als gevolg van dat ongeval is gedeeltelijk door de WA-verzekeraar van de werknemer vergoed. Voor het overige deel heeft de werknemer de werkgever aangesproken. De werkgever stelt dat sprake is van woon-werkverkeer en niet van werk-werkverkeer en betwist ook overigens aansprakelijk te zijn. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer in de maand augustus slechts één dag, die van het ongeval, in een andere plaats werkzaam is geweest dan Maastricht. Op het declaratieformulier is vermeld dat in een dergelijk geval de kilometervergoeding alleen wordt uitbetaald over het aantal kilometers dat de gewone woon-werkafstand overschrijdt. Verder ontving de werknemer een vergoeding op basis van het uurloon om de extra reistijd te compenseren. Onder deze omstandigheden is er naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een dienstreis. Dat betekent dat, nu wel van schuld van de werknemer maar niet van opzet of bewuste roekeloosheid is gebleken, de werkgever in beginsel, op grond van de geldende jurisprudentie, aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. In onderhavig geval had de werknemer echter gebruik mogen maken van één van de bedrijfsauto's en van een tankpas. Deze auto's zijn allemaal WA casco verzekerd en sommigen all-risk. Daarnaast had de werknemer in één van de vestigingen van de werkgever kunnen overnachten. Ten derde ontving de werknemer een kilometervergoeding van NLG 0,50 hetgeen hem in de maand augustus 2001 een bedrag van NLG 2.113,-- heeft opgeleverd. Uit die vergoeding, die de feitelijke kosten duidelijk overtreft, had de werknemer een aanvullende/tijdelijke verzekering kunnen bekostigen. Nu de werknemer van geen van deze opties gebruik heeft gemaakt, dient zijn schade voor eigen rekening en risico te blijven.

Verder lezen
Terug naar overzicht