Kantonrechter Utrecht 21-01-1999, JAR 1999, 48 (Verscheure)


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte. Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 48.

En werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 36-jarige administratief medewerkster, 18 jaar in dienst, salaris NLG 5.162,82 bruto per maand, omdat de werkneemster meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is, er geen passend werk voor handen is en werkneemster naar Spanje is verhuisd. De werkneemster verzet zich tegen de ontbinding en vraagt een vergoeding van NLG 123.800,-, omdat haar ziekte verband houdt met de werksituatie. De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat zal zijn een functie bij werkgever te vervullen. Mede gezien het feit dat de werkneemster in Spanje woont, moet de arbeidsovereenkomst worden ontbonden. Daarbij komt zij in beginsel niet in aanmerking voor een vergoeding omdat zij niet in een slechtere positie komt te verkeren door de ontbinding. Alleen indien de arbeidsongeschiktheid in verband staat met de werksituatie, indien aan de werkgever is te wijten dat reïntegratie is mislukt of indien er sprake is van een zeer lang dienstverband en een hoge leeftijd is er reden voor een vergoeding. Deze situaties doen zich hier niet voor. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding.

Verder lezen
Terug naar overzicht