Kantonrechter Utrecht 23-02-2000 (De Laat), JAR 2000, 57


Gezagsverhouding (arbeidsovereenkomst). Loon. Bepaalde tijd. Wettelijke verhoging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 57.

Een vrachtwagenchauffeur verricht vanaf 11 januari 1999 werkzaamheden voor een werkgever. Op 17 maart 1999 wordt de werknemer ziek en op 26 mei 1999 sluiten zij schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor een half jaar tegen een salaris van NLG 3.395,82 bruto per maand. De werknemer stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst vanaf 11 januari 1999 en vordert achterstallig loon en vakantiebijslag. De werkgever stelt dat op grond van art. 7:610a BW geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen omdat de werknemer niet gedurende 3 maanden arbeid heeft verricht. Bovendien zou de arbeidsovereenkomst, overeengekomen op 26 mei 1999 vernietigbaar zijn. De kantonrechter verwerpt de eerste stelling, overwegende dat voldoende is gebleken dat tegen betaling van loon arbeid is verricht onder het gezag van de werkgever. Het rechtsvermoeden van art. 7: 610a BW is bedoeld als processueel voordeel voor de werknemer. Dit brengt echter niet mee dat als er geen drie maanden gewerkt is in verband met ziekte en in de maanden januari en maart minder dan 20 uur per maand gewerkt is, dit niets zegt over het niet bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het is bovendien niet aan de werkgever zich te beroepen op de norm van art. 7:610a BW. De stelling dat de overeenkomst van 26 mei vernietigbaar is, dient eveneens te worden afgewezen. De kantonrechter wijst de vordering toe tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (waarin de duur door een verschrijving was gesteld op 6 maanden, doch op grond van de expliciete vermelding van een datum, twee maanden laten, deze laatste datum gold). Het verweer dat de wettelijke verhoging op nihil gesteld moest worden omdat de werknemer na 17 maart niet meer had gewerkt en geweigerd had vervangende werkzaamheden te verrichten wordt verworpen, maar de wettelijke verhoging wordt wel gematigd tot 25%.

Verder lezen
Terug naar overzicht