Kantonrechter Utrecht 27-02-2002 (Pinckaers), JAR 2002, 92


Buitenlandse werknemer. Detachering in het buitenland. Gezagsverhouding. Toepasselijk recht.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 92.

De werknemer is met ingang van 9 april 1996 bij Cymer Inc in dienst getreden en is vervolgens door deze met ingang van 1 juni 1996 als Field Engineer uitgezonden naar Europa met als standplaats Nederland. Deze uitzending geschiedde voor minimaal zes maanden en zou naar verwachting twee tot vijf jaar gaan duren. Op 11 april 1996 heeft de werknemer een verklaring getekend, waarbij hij uitdrukkelijk heeft verklaard dat de arbeidsovereenkomst tussen hem en Cyber Inc een arbeidsovereenkomst "at will" is en dat de overeenkomst "at any time, with or without notice, and with or without cause may be terminated." Op 3 april 1998 is Cymer BV opgericht. De arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en Cyber Inc is met ingang van 1 januari 2000 vervangen door een nieuwe overeenkomst. Hieraan zijn uitvoerige onderhandelingen voorafgegaan waarbij de werknemer uitdrukkelijk hechtte aan zijn ex-patriate status. Ook de nieuwe overeenkomst is een "at will" contract. Op 30 oktober 2001 heeft Cymer Inc met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigd vanwege "market conditions". De werknemer heeft de nietigheid van dit ontslag ingeroepen en heeft gesteld dat zowel Cymer Inc als Cymer BV als zijn werkgevers beschouwd moeten worden, dat Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is en dat deze niet rechtsgeldig is geëindigd. De kantonrechter deelt dit standpunt van de werknemer niet. Uit de arbeidsovereenkomsten van 1996 en 2000 blijkt dat het de bedoeling van partijen is geweest dat Cymer Inc de werkgever zou zijn. Cymer Inc is ook het salaris van de werknemer blijven betalen. Cymer Inc en Cymer BV hebben voorts onweersproken aangevoerd dat zij de werknemer hebben aangeboden om op lokale voorwaarden bij Cymer BV in dienst te treden, maar dat de werknemer dit heeft geweigerd omdat hij wilde vasthouden aan de voordelen van de ex-patriate status. De werknemer heeft verder tevergeefs gesteld dat sprake was van een gezagsverhouding met Cymer BV. Op grond van de gesloten overeenkomsten kon Cymer Inc te allen tijde de uitzending beëindigen en de werknemer naar Amerika terugroepen. Voorts diende de werknemer weliswaar te rapporteren aan de heer Manning, statutair bestuurder van Cymer BV, doch was en is deze Manning ook als werknemer in dienst van Cymer Inc. (Zie vervolg Kantonrechter Utrecht 10-06-2002, JAR 2002, 193, hieronder).

Verder lezen
Terug naar overzicht