Kantonrechter Utrecht 27-07-2000 (De Laat), JAR 2000, 201


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (factor A).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 201.

Een automatiseringsdeskundige wordt na 17 jaar bij een bank gewerkt te hebben "weggekocht". Door reorganisatie bij de nieuwe werkgever vervalt na twee jaar zijn arbeidsplaats. De werknemer is dan 55 jaar oud; zijn salaris bedraagt exclusief emolumenten NLG 195.000,-- bruto per jaar. Met inbegrip van vakantietoeslag en variabel deel van het salaris bedraagt het gewogen maandsalaris NLG 21.660,-- bruto. In de ontbindingsprocedure acht de werkgever een vergoeding van NLG 80.000,-- bruto redelijk; de werknemer met medetelling van alle dienstjaren bij de vorige werkgever vraagt NLG 628.000,-- bruto. De kantonrechter kent toe NLG 216.600,-- bruto. Afwijking van de kantonrechtersformule is gerechtvaardigd nu de werknemer is weggekocht en het vervallen van de functie voor risico van de werkgever is. Medetelling van alle dienstjaren bij de vorige werkgever acht de kantonrechter echter niet op zijn plaats.

Verder lezen
Terug naar overzicht