Kantonrechter Zaandam 03-07-2001 (Visser), Prg. 2001, 5720


Ontbinding gewichtige reden. Ongewenste intimiteiten. Ziekte.

Een onderwijsstichting verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 55-jarige conciërge (acht jaar in dienst, salaris NLG 2.150,75 bruto per maand) op grond van een vertrouwensbreuk. De werknemer, die wegens ontucht met een leerlinge is veroordeeld, ontkent de beschuldigingen en is in hoger beroep gegaan. De kantonrechter acht de werkgever ontvankelijk omdat er een getoetst reïntegratieplan is overgelegd. De kanton- rechter overweegt voorts dat in het midden kan blijven of de werknemer zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ontucht, omdat het aan de strafrechter is zich hierover uit te laten. Aannemelijk is echter dat de positie van de werknemer, gezien zijn vertrouwensfunctie, dermate onhoudbaar is geworden, dat van de werkgever niet gevergd kan de worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Dit is niet anders indien de werknemer in hoger beroep wordt vrijgesproken. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding

Verder lezen
Terug naar overzicht