Kantonrechter Zevenbergen 03-12-1998, 07-09-2000 (Van Alphen), JAR 2000, 230


CAO. Reiskosten (reisuren). Wijziging arbeidsvoorwaarden. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 230.

Op grond van de CAO is een werkgever gehouden reisuren te vergoeden en bevoegd een prestatiepremie toe te kennen op grond van een prestatiebevorderingssysteem. De werkgever stelt met de individuele werknemers mondeling overeenstemming te hebben bereikt over een van de CAO afwijkende reistijdenvergoeding en over wijziging van het tot dan toe gehanteerde prestatiebevorderingssyteem. De vakvereniging vordert nakoming van de CAO en nakoming van de eerder gehanteerde prestatietoeslag. De kantonrechter laat de werkgever toe te bewijzen dat afwijken van de reistijdregeling in de CAO met instemming van de OR tot stand is gekomen en dat iedere werknemer heeft ingestemd met de wijziging van het prestatiebevorderingssysteem. Op grond van getuigenverklaringen acht de kantonrechter de werkgever niet geslaagd in het bewijs. Nu de vakvereniging er niet in is geslaagd de werkgever te bewegen de CAO na te komen zonder tussenkomst van de rechter, is er schade berokkend aan het imago van de vakvereniging. De werkgever dient deze schade te vergoeden en de kantonrechter acht het gevorderde bedrag van NLG 10.000,-- redelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht