Kantonrechter Zutphen 08-02-2000 (Smulders), Prg. 2000, 5484


Bepaalde tijd.

Een werknemer met een dienstverband van zes maanden vordert na einde dienstverband een bedrag van NLG 17.811,82 en NLG 3.400,-- per maand, gedurende drie maanden, stellende dat zijn dienstverband is voortgezet. De vordering wordt bij verstek toegewezen en de werkgever komt in verzet. De werknemer verzoekt tot drie keer toe uitstel. Het vierde verzoek, wederom met de instemming van de werkgever, wordt door de kantonrechter afgewezen. De kantonrechter acht de vordering van de werkgever niet ongegrond of onrechtmatig en wijst deze, als onweersproken toe. De werknemer wordt veroordeeld in de proceskosten.

Verder lezen
Terug naar overzicht