Kantonrechter Zwolle 12-03-2002 (Fikkers), Prg. 2002, 5918


Uitzendovereenkomst (vergoeding uitzendbureau).

Een werkgever verzoekt een uitzendbureau om een geschikte kandidate voor een vacature. Het uitzendbureau stuurt daarop een CV van een werkneemster. Als de werkgever de kosten van inlening te hoog vindt ziet hij daarvan af. Hij plaatst vervolgens een advertentie. Dezelfde werkneemster solliciteert en wordt aangenomen. Het uitzendbureau brengt daarop een bedrag van NLG 9.131,59 in rekening op grond van haar algemene voorwaarden. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever door het oproepen van kandidaten, gehouden kan worden aan de algemene voorwaarden. Aangezien de werkgever diverse contracten heeft gesloten met het uitzendbureau moet hij geacht worden op de hoogte te zijn geweest van deze voorwaarden. Zelfs al is er geen sprake geweest van samenspanning tussen de werkgever en de werkneemster en onrechtmatig handelen niet aan de orde is, dan nog heeft de werkgever zich te houden aan de algemene voorwaarden. Ook als deze voorwaarden geen termijn bevatten, waarbinnen een voorgestelde uitzendkracht "besmet" blijft, dan nog kan de werkgever zich daarop in rechte niet beroepen omdat de tijdsduur tussen het voorstellen aan en het in dienst nemen van de werkneemster van zeer korte duur is geweest. Omdat de zoekopdracht niet heeft geresulteerd in een uitzendovereenkomst is de werkgever voor de poging tot een match niet betalingsplichtig. Echter op grond van de post-contractuele verplichting dient de werkgever een vergoeding te betalen voor het geval hij een arbeidsovereenkomst sluit. De kantonrechter wijst de vordering toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht