Kantonrechter Zwolle 21-06-2002 (Boele), JAR 2002, 196


Ontbinding gewichtige redenen (privé telefoneren tijdens werktijd). Schadeloosstelling (geen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 196.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, account-manager, 22 jaar in dienst, 56 jaar oud, salaris € 3.433,70 per maand te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en 5,8% eindejaarsuitkering. De werkgever voert daartoe aan dat de werknemer reeds enige tijd onvoldoende functioneerde. Verder heeft de werkgever vanaf september 2001 opheldering gevraagd over de hoogte van de door de werknemer bij de werkgever gedeclareerde tweemaandelijkse telefoonnota's van zijn privé-aansluiting, zulks na vergelijking met dergelijke nota's van andere accountmanagers. Ondanks herhaald aandringen heeft de werknemer geen nummerspecificaties verstrekt. Na onderzoek naar het gebruik van de tevens aan de werknemer ter beschikking gestelde mobiele telefoon is de werkgever gebleken dat de werknemer in de periode van juni 2001 tot en met januari 2002 met zijn mobiele telefoon tenminste 477 keer met een derde privé heeft gebeld. Deze derde heeft van haar werkgever in november 2001 een ernstige waarschuwing gekregen voor het enkele honderden malen per maand met de werknemer bellen. De kantonrechter is van oordeel dat een werkgever niet ieder contact door zijn werknemers met privé relaties geheel kan verbieden. In dit geval is sprake van vele honderden privé telefoongesprekken tijdens werktijd. Een dergelijke hoeveelheid kan niet geacht worden te vallen binnen de onder werktijd toegestane privé contacten. Daarmee moet tevens worden aangenomen dat (het leeuwendeel van) de gesprekken op kosten van de werkgever hebben plaatsgevonden. Gebleken is verder dat de werknemer zich weinig tot niet heeft ingespannen om zijn functioneren te verbeteren, nadat hierop kritiek was geuit. Eén en ander brengt mee dat het ontbindingsverzoek toewijsbaar is. Daarbij komt aan de werknemer geen vergoeding toe, nu de ontbinding enkel aan hem is te wijten.

Verder lezen
Terug naar overzicht