Kantonrechter Zwolle 21-07-2000 (Canté), JAR 2000, 202


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (ontbreken reïntegratieplan).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 202.

Na ontslag op staande voet verzoekt werkgever voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer. De kantonrechter verklaart de werkgever niet-ontvankelijk omdat het overgelegde reïntegratieplan inclusief bijlage 5 niet door het Lisv is getoetst. De uitvoeringsinstelling achtte het niet mogelijk het voorgelegde reïntegratieplan te toetsen omdat dat was gebaseerd op de situatie voor het ontslag. Het standpunt van de werkgever dat geen nieuw reïntegratieplan opgesteld had behoeven te worden wordt door de kantonrechter verworpen onder verwijzing naar het Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997.

Verder lezen
Terug naar overzicht