Kantonrechter Zwolle 27-04-1999, JAR 1999, 110 (Fikkers)


Ontbinding gewichtige redenen (reorganisatie).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 110.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 45-jarige vestigingsmanager (17 jaar in dienst, salaris NLG 9.551,-- bruto per maand), wegens verval van functie op grond van een reorganisatie. De werknemer zou een andere passende functie (commercieel medewerker) hebben geweigerd. De werknemer acht het verzoek van de werkgever prematuur, omdat er geen sprake is van een goedgekeurd reorganisatieplan. Hij vraagt zich af waarom hij niet in aanmerking kan komen voor de nieuwe functie van regiomanager, nu hij altijd goed heeft gefunctioneerd. Dat hij de aangeboden functie van commercieel medewerker niet heeft aanvaard, wil niet zeggen dat hij deze heeft geweigerd. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een acute noodsituatie, die het nemen van saneringsmaatregelen voordat de OR advies heeft uitgebracht, rechtvaardigt. Het adviesrecht zou illusoir worden, indien de kantonrechter vooruitlopend op het advies of de adviesaanvraag, ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou toestaan. In het midden kan blijven of de functie komt te vervallen of dat er andere passende functies zijn of zijn aangeboden. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Verder lezen
Terug naar overzicht