Kavelruil en de visie van de Hoge Raad (2014.47.2005)


Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad – voor het eerst in de geschiedenis volledig gewijd aan kavelruil – schetst de auteur de juridische kaders van kavelruil, voordat hij ingaat op het arrest.

Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om, op basis van vrijwilligheid, snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling van gronden en opstallen te kunnen komen, waarmee onder meer wordt bereikt dat landbouwers (kosten)efficiënter en effectiever kunnen werken. Kavelruil dient goed onderscheiden te worden van het verplichte, trage en bureaucratische instrument van herverkaveling…

Verder lezen
Terug naar overzicht