Klant heeft bewust gekozen voor aanhouden renteswaps


Op 27 augustus 2007 heeft Above Board ter financiering van de aankoop van de onderneming twee kredietovereenkomsten met ABN AMRO gesloten. Zij heeft ongeveer € 9,8 miljoen geleend tegen variabele rente. Diezelfde maand heeft Above Board tezamen met twee vennootschappen uit de door haar gekochte onderneming drie renteswapovereenkomsten met ABN AMRO gesloten, ter afdekking van het renterisico dat Above Board met de kredietovereenkomsten liep. In december 2009 heeft Above Board de onderneming weer verkocht en het krediet afgelost. De renteswaps heeft zij niet tussentijds beëindigd.

In april…

Verder lezen
Terug naar overzicht