Knippen en scheren ten onrechte niet geborgd in bestemmingsplan


Ook een haag moet regelmatig geknipt en geschoren worden en onder omstandigheden moet dit zelfs geborgd worden in de planregels van een bestemmingsplan, zo blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 6 september 2017.

Het geschil

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in de bouw van een melkveehouderij. Het bestemmingsplan bevat, voor zover relevant, een voorwaardelijke verplichting tot het realiseren van een meidoornhaag.

In beroep tegen het bestemmingsplan stellen appellanten dat het landschapsplan, waarnaar in de planregels wordt verwezen, innerlijk tegenstrijdig is…

Verder lezen
Terug naar overzicht