Kredieteigendomsvoorbehoud (1997.36.2337)


Onder de in de titel vermelde term van Vriesendorp wordt verstaan een eigendomsvoorbehoud bedongen voor voldoening van alle schulden binnen de grenzen van art. 3:92 lid 2 BW. Pas als alle prestaties zijn verricht waarvoor het eigendomsvoorbehoud zekerheid bedoelt te bieden, gaat het voorbehoud teniet. In tegenstelling tot Vriesendorp is schrijver van mening dat het eigendomsvoorbehoud niet kan herleven, indien na voldoening van een schuld vervolgens weer een schuld van de koper aan de verkoper ontstaat, die binnen de reikwijdte van het overeengekomen eigendomsvoorbehoud valt, bijvoorbeeld…

Verder lezen