Landbouwvrijstelling. Begrip 'waarschijnlijk binnenkort' (1997.45.3498)


Voordelen uit een landbouwbedrijf ter zake van waardeveranderingen van grond vallen door de werking van de landbouwvrijstelling buiten het winstbegrip. De landbouwvrijstelling van art. 8.1.b Wet IB is niet van toepassing als de waardestijging van de grond het gevolg is van de omstandigheid dat de grond voortaan of waarschijnlijk binnenkort buiten het kader van de uitoefening van een landbouwbedrijf zal worden aangewend.

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat de periode om nog te kunnen spreken van 'binnenkort' korter moet zijn dan zes jaar. In de praktijk…

Verder lezen