Loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar 70%


Tijdens ziekte heeft een werknemer gedurende 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon (waarvan de eerste 52 weken tenminste op het voor hem geldende minimumloon). Wanneer het UWV – aan het einde van de wachttijd WIA – oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht volgt over het algemeen een loonsanctie. Hoewel in de rechtspraak verschillend wordt geoordeeld over de omvang  van de loondoorbetalingsverplichting gedurende de loonsanctieperiode (ergo: in het derde ziektejaar), lijkt de rode draad te zijn dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht