Mediation naast rechtspraak: ervaringen in de USA en in Nederland (2002.19.2121)


In de Verenigde Staten is al geruime tijd ervaring opgedaan met zogenaamde court annexed mediation. In deze bijdrage worden adviezen en ervaringen van een Amerikaanse rechter besproken met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- ontstaan, opzet en organisatie van court annexed mediation in Amerika;
- selectie en kwalificatie van de mediators;
- doorverwijzing en doorverwijzingsindicaties;
- timing en kosten van de mediation;
- vertrouwelijkheid van mediation en andere ethische kwesties;
- resultaten van de mediations en de afwikkeling ervan.

Met nadruk wordt er op gewezen dat mediation of andere ADR-vormen niet gezien moeten worden als concurrent of zelfs maar als alternatief voor rechtspraak, het moet gezien worden als een complementair element dat aan het rechtssysteem wordt toegevoegd.

M. PelM.M.A. Spliet

NJB nr 18, 3 mei 2002 blz. 895

Verder lezen