Meer aandacht voor kinderwens, anticonceptie en seksualiteit bij kwetsbare vrouwen


Op 4 april jl. organiseerde de KNMG in samenwerking met de gemeente Rotterdam een congres over zorg om kwetsbaar ouderschap. Met enige regelmaat is het themakinderwens, anticonceptie en kwetsbaar ouderschap in het nieuws. De gemeente Rotterdam heeft de thematiek al enige tijd geleden opgepakt met een project van de GGD dat eerder succesvol was in Tilburg.

De kern van het project is dat met een respectvolle houding en een behandelrelatie waarin vertrouwen essentieel is veel bereikt kan worden. Anticonceptie en dan vooral de toegang tot anticonceptie speelt in de gehele discussie ook een belangrijke rol. De KNMG pleit voor een lagere drempel tot anticonceptie. Daarbij wordt gedacht aan een gratis prikpil, of het plaatsen van een spiraaltje. In het eerder uitgevoerde project in Tilburg waar dertig vrouwen aan een pilot mee hebben gedaan kwamen vijf voorspellers naar voren die leidden tot (motivatie) tot adequate anticonceptie. Het betrof geld (en dan vaak een tekort aan geld om anticonceptie te betalen), kennis (over het gebruik van anticonceptie), verantwoordelijkheid (voor het aankaarten van anticonceptiegebruik), (aandacht voor de) sociale context en tot slot de emoties van de vrouwen zelf. Kortom, respectvol omgaan met de cliënt, de tijd nemen, aandacht voor de sociale context en niet opgeven bij tegenslag leiden tot een behandelrelatie waarin vertrouwen aanwezig is, waardoor de cliënt ten slotte in de richting van bepaald gedrag gestuurd kan worden. In Tilburg heeft de pilot een vervolg gekregen. Maar liefst 158 vrouwen zijn zijn aangemeld. De GGD en de gemeente betalen de kosten voor 2016 en 2017. Doel van het project is om vrouwen te motiveren om adequate anticonceptie te gebruiken.

Bron: KNMG

Verder lezen
Terug naar overzicht